سلام ، به سایت شرکت ویدا صنعت سازان آکام خوش آمدید.

پروژه چهار

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح: