سلام ، به سایت شرکت ویدا صنعت سازان آکام خوش آمدید.

پروژه اول

slide-e3d3650
slide-655157b
slide-8d5086d

اهداف طرح:

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح:

  1.